• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline: 0901 691 588
  • |
Nối thẳng

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối thẳng PP-R 2 lớp

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 45 độ

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 90 độ

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối Góc 90 độ PP-R 2 Lớp

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối Góc 45 độ PP-R 2 Lớp

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 90 độ_copy

Thương hiệu: Tiền Phong

Ba chạc 90 độ

Thương hiệu: Tiền Phong

Ba Chạc 90 độ PP-R 2 Lớp

Thương hiệu: Tiền Phong

Đầu bịt

Thương hiệu: Tiền Phong

Đầu bịt PP-R 2 lớp

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối thẳng ren ngoài

Thương hiệu: Tiền Phong

Thong ke