• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |
Ống nhựa Tiền Phong U.PVC (Hệ inch)

Thương hiệu: Tiền Phong

Ống nhựa Bình Minh U.PVC (Hệ inch)

Thương hiệu: Bình Minh

Nối thẳng phun hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối trơn hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Bộ khớp nối sống hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Nối ren ngoài nhựa hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Nối ren ngoài thau hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Nối ren trong nhựa hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Nối ren trong thau hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Nối thẳng ren ngoài hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối thẳng ren ngoài đồng hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối thẳng ren trong hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

Thong ke