• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline: 0901 691 588
  • |
Đầu bịt

Thương hiệu: Tiền Phong

Ba chạc 90 độ

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối thẳng

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 90 độ

Thương hiệu: Tiền Phong

Khâu nối ren trong

Thương hiệu: Tiền Phong

Đai khởi thủy

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 90 độ ren ngoài

Thương hiệu: Tiền Phong

Khâu nối ren ngoài

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối thẳng chuyển bậc_copy

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối thẳng chuyển bậc

Thương hiệu: Tiền Phong

Ba chạc chuyển bậc

Thương hiệu: Tiền Phong

Thong ke