• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |

Ống nhựa Bình Minh U.PVC (Hệ mét)

Thương hiệu: Bình Minh
Ống nước nhựa PVC ngày càng được sử dụng nhiều trong cuộc sống, dần dần thay thế các loại ống gang, thép, xi măng vì nó có nhiều ưu điểm hơn: - Ống nước PVC Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. - Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. - Chịu được áp lực cao. - Lắp đặt nhẹ nhàng,chính xác,bền không thấm nước. - Ống nhựa PVC có độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. - Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm. - Giá thành rẻ,chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác. - Độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit,kiềm,muối.)

Lọc sản phẩm

tên sản phẩm Hãng sản xuất Kích thước Áp suất Giá
VNĐ/ met
Số lượng Mua So sánh
Ống PVC-U Ø20 x 1.2mm Bình Minh 20 PN 12.5 5.720
Ống PVC-U Ø20 x 1.5mm Bình Minh 20 PN 16 6.710
Ống uPVC Ø21 x 1 thoát Tiền Phong 21 Thoát 5.900
Ống PVC-U Ø21 x 1mm class thoát Bình Minh 21 PN 6 5.610
Ống uPVC Ø21 x 1.2 class 0 Tiền Phong 21 PN 10 7.200
Ống uPVC Ø21 x 1.5 class 1 Tiền Phong 21 PN 12.5 7.800
Ống PVC-U Ø21 x 1.5mm class 1 Bình Minh 21 PN 12.5 7.700
Ống uPVC Ø21 x 1.6 class 2 Tiền Phong 21 PN 16 9.500
Ống PVC-U Ø21 x 1.6mm class 2 Bình Minh 21 PN 16 9.020
Ống uPVC Ø21 x 2.4 class 3 Tiền Phong 21 PN 25 11.200
Ống PVC-U Ø21 x 2.4mm class 3 Bình Minh 21 PN 25 10.890
Ống PVC-U Ø25 x 1mm Bình Minh 25 PN 8 5.940
Ống PVC-U Ø25 x 1.2mm Bình Minh 25 PN 10 7.150
Ống PVC-U Ø25 x 1.5mm Bình Minh 25 PN 12.5 8.470
Ống PVC-U Ø25 x 1.9mm Bình Minh 25 PN 16 10.340
Ống uPVC Ø27 x 1 thoát Tiền Phong 27 Thoát 7.300
Ống PVC-U Ø27 x 1mm class thoát Bình Minh 27 PN 6 6.930
Ống uPVC Ø27 x 1.3 class 0 Tiền Phong 27 PN 10 9.200
Ống uPVC Ø27 x 1.6 class 1 Tiền Phong 27 PN 12.5 10.800
Ống PVC-U Ø27 x 1.6mm class 1 Bình Minh 27 PN 12.5 10.450
Ống uPVC Ø27 x 2 class 2 Tiền Phong 27 PN 16 12.000
Ống PVC-U Ø27 x 2mm class 2 Bình Minh 27 PN 16 11.440
Ống uPVC Ø27 x 3 class 3 Tiền Phong 27 PN 25 16.900
Ống PVC-U Ø27 x 3mm class 3 Bình Minh 27 PN 25 16.390
Ống PVC-U Ø32 x 1mm Bình Minh 32 PN 6 7.700
Ống PVC-U Ø32 x 1.6mm Bình Minh 32 PN 10 11.660
Ống PVC-U Ø32 x 1.9mm Bình Minh 32 PN 12.5 13.530
Ống PVC-U Ø32 x 2.4mm Bình Minh 32 PN 16 16.720
Ống uPVC Ø34 x 1 thoát Tiền Phong 34 Thoát 9.500
Ống PVC-U Ø34 x 1mm class thoát Bình Minh 34 PN 6 9.020
Ống uPVC Ø34 x 1.5 class 0 Tiền Phong 34 PN 8 11.200
Ống uPVC Ø34 x 1.7 class 1 Tiền Phong 34 PN 10 13.600
Ống PVC-U Ø34 x 1.7mm class 1 Bình Minh 34 PN 10 13.200
Ống uPVC Ø34 x 2 class 2 Tiền Phong 34 PN 12.5 16.600
Ống PVC-U Ø34 x 2mm class 2 Bình Minh 34 PN 12.5 15.730
Ống uPVC Ø34 x 2.6 class 3 Tiền Phong 34 PN 16 19.000
Ống PVC-U Ø34 x 2.6mm class 3 Bình Minh 34 PN 16 18.480
Ống uPVC Ø34 x 3.8 class 4 Tiền Phong 34 PN 25 28.000
Ống PVC-U Ø40 x 1.5mm Bình Minh 40 PN 6 11.550
Ống PVC-U Ø40 x 1.6mm Bình Minh 40 PN 8 14.740
Ống PVC-U Ø40 x 1.9mm Bình Minh 40 PN 10 17.160
Ống PVC-U Ø40 x 2.4mm Bình Minh 40 PN 12.5 21.120
Ống uPVC Ø42 x 1.5 thoát Tiền Phong 42 Thoát 14.100
Ống PVC-U Ø42 x 1.2mm class thoát Bình Minh 42 PN 5 13.420
Ống uPVC Ø42 x 1.5 class 0 Tiền Phong 42 PN 6 15.900
Ống PVC-U Ø42 x 1.5mm class 0 Bình Minh 42 PN 6 15.400
Ống uPVC Ø42 x 1.7 class 1 Tiền Phong 42 PN 8 18.600
Ống PVC-U Ø42 x 1.7mm class 1 Bình Minh 42 PN 8 18.040
Ống uPVC Ø42 x 2 class 2 Tiền Phong 42 PN 10 21.200
Ống PVC-U Ø42 x 2mm class 2 Bình Minh 42 PN 10 20.130
Ống uPVC Ø42 x 2.5 class 3 Tiền Phong 42 PN 12.5 24.900
Ống PVC-U Ø42 x 2.5mm class 3 Bình Minh 42 PN 12.5 24.200
Ống uPVC Ø42 x 3.2 class 4 Tiền Phong 42 PN 16 3.900
Ống uPVC Ø42 x 4.7 class 5 Tiền Phong 42 PN 25 41.400
Ống uPVC Ø48 x 1.4 thoát Tiền Phong 48 Thoát 16.600
Ống PVC-U Ø48 x 1.4mm class thoát Bình Minh 48 PN 5 15.730
Ống uPVC Ø48 x 1.6 class 0 Tiền Phong 48 PN 6 19.400
Ống PVC-U Ø48 x 1.6mm class 0 Bình Minh 48 PN 6 18.810
Ống uPVC Ø48 x 1.9 class 1 Tiền Phong 48 PN 8 22.100
Ống PVC-U Ø48 x 1.9mm class 1 Bình Minh 48 PN 8 21.450
Ống uPVC Ø48 x 2.3 class 2 Tiền Phong 48 PN 10 25.600
Ống PVC-U Ø48 x 2.3mm class 2 Bình Minh 48 PN 10 24.310
Ống uPVC Ø48 x 2.9 class 3 Tiền Phong 48 PN 12.5 31.000
Ống PVC-U Ø48 x 2.9mm class 3 Bình Minh 48 PN 12.5 30.030
Ống uPVC Ø48 x 3.6 class 4 Tiền Phong 48 PN 16 38.900
Ống uPVC Ø48 x 5.4 class 5 Tiền Phong 48 PN 25 55.700
Ống PVC-U Ø50 x 1.6mm Bình Minh 50 PN 6 17.490
Ống PVC-U Ø50 x 2mm Bình Minh 50 PN 8 22.550
Ống PVC-U Ø50 x 2.4mm Bình Minh 50 PN 10 26.840
Ống PVC-U Ø50 x 3mm Bình Minh 50 PN 12.5 32.450
Ống PVC-U Ø50 x 3.7mm Bình Minh 50 PN 16 39.490
Ống uPVC Ø60 x 1.4 thoát Tiền Phong 60 Thoát 21.500
Ống uPVC Ø60 x 1.5 class 0 Tiền Phong 60 PN 5 25.800
Ống PVC-U Ø60 x 1.4mm class thoát Bình Minh 60 PN 5 20.460
Ống uPVC Ø60 x 1.8 class 1 Tiền Phong 60 PN 6 31.400
Ống PVC-U Ø60 x 1.9mm class 1 Bình Minh 60 PN 6 30.470
Ống uPVC Ø60 x 2.3 class 2 Tiền Phong 60 PN 8 36.600
Ống PVC-U Ø60 x 2.3mm class 2 Bình Minh 60 PN 8 34.760
Ống uPVC Ø60 x 2.9 class 3 Tiền Phong 60 PN 10 44.200
Ống PVC-U Ø60 x 2.9mm class 3 Bình Minh 60 PN 10 42.900
Ống uPVC Ø60 x 3.6 class 4 Tiền Phong 60 PN 12.5 55.500
Ống uPVC Ø60 x 4.5 class 5 Tiền Phong 60 PN 16 66.700
Ống uPVC Ø60 x 6.7 class 6 Tiền Phong 60 PN 25 98.000
Ống PVC-U Ø63 x 1.3mm Bình Minh 63 PN 4 19.800
Ống uPVC Ø63 x 1.6 Tiền Phong 63 PN 5 25.400
Ống PVC-U Ø63 x 1.6mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 63 PN 5 23.540
Ống uPVC Ø63 x 1.9 Tiền Phong 63 PN 6 29.900
Ống PVC-U Ø63 x 2mm Bình Minh 63 PN 6 27.280
Ống PVC-U Ø63 x 1.9mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 63 PN 6 27.280
Ống uPVC Ø63 x 2.5 Tiền Phong 63 PN 8 37.300
Ống PVC-U Ø63 x 2.5mm Bình Minh 63 PN 8 35.310
Ống uPVC Ø63 x 3 Tiền Phong 63 PN 10 46.700
Ống PVC-U Ø63 x 3mm Bình Minh 63 PN 10 41.580
Ống PVC-U Ø63 x 3mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 63 PN 10 41.580
Ống uPVC Ø63 x 3.8 Tiền Phong 63 PN 12.5 57.900
Ống PVC-U Ø63 x 3.8mm Bình Minh 63 PN 12.5 52.140
Ống uPVC Ø63 x 4.7 Tiền Phong 63 PN 16 70.700
Ống PVC-U Ø63 x 4.7mm Bình Minh 63 PN 16 63.140
Ống uPVC Ø75 x 1.5 thoát Tiền Phong 75 Thoát 30.200
Ống PVC-U Ø75 x 1.5mm Bình Minh 75 PN 4 26.620

Lĩnh vực áp dụng: Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước trong các ứng dụng:

 - Phân phối nước uống.

 - Hệ thống tưới tiêu và dẫn nước trong nông nghiệp

 - Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp

 - Hệ thống thoát nước thải, nước mưa, ...

Các hệ thống ống này được chông ngầm hoặc đặt nổi trên mặt đất, lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà và phải được tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Thong ke