• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |

Ống nhựa Tiền Phong U.PVC (Hệ mét)

Thương hiệu: Tiền Phong
PVC là loại ống nhựa được sử dụng phổ biến hơn nhờ các đặc tính nổi trội của nó, nhờ tính linh hoạt cao ống nhựa đã dần dần thay thế các loại vật liệu truyền thống như sắt tráng kẽm, gang, bê tông cốt thép... Ống PVC có trọng lượng nhẹ, có thể chịu áp lực, dễ lắp đặt, tổn thất thủy lực do ma sát thấp, chi phí bảo dưỡng không đáng kể.

Lọc sản phẩm

tên sản phẩm Hãng sản xuất Kích thước Áp suất Giá
VNĐ/ met
Số lượng Mua So sánh
Ống PVC-U Ø20 x 1.2mm Bình Minh 20 PN 12.5 5.720
Ống PVC-U Ø20 x 1.5mm Bình Minh 20 PN 16 6.710
Ống PVC-U Ø21 x 1mm class thoát Bình Minh 21 PN 6 5.610
Ống PVC-U Ø21 x 1.5mm class 1 Bình Minh 21 PN 12.5 7.700
Ống PVC-U Ø21 x 1.6mm class 2 Bình Minh 21 PN 16 9.020
Ống PVC-U Ø21 x 2.4mm class 3 Bình Minh 21 PN 25 10.890
Ống PVC-U Ø25 x 1mm Bình Minh 25 PN 8 5.940
Ống PVC-U Ø25 x 1.2mm Bình Minh 25 PN 10 7.150
Ống PVC-U Ø25 x 1.5mm Bình Minh 25 PN 12.5 8.470
Ống PVC-U Ø25 x 1.9mm Bình Minh 25 PN 16 10.340
Ống PVC-U Ø27 x 1mm class thoát Bình Minh 27 PN 6 6.930
Ống PVC-U Ø27 x 1.6mm class 1 Bình Minh 27 PN 12.5 10.450
Ống PVC-U Ø27 x 2mm class 2 Bình Minh 27 PN 16 11.440
Ống PVC-U Ø27 x 3mm class 3 Bình Minh 27 PN 25 16.390
Ống PVC-U Ø32 x 1mm Bình Minh 32 PN 6 7.700
Ống PVC-U Ø32 x 1.6mm Bình Minh 32 PN 10 11.660
Ống PVC-U Ø32 x 1.9mm Bình Minh 32 PN 12.5 13.530
Ống PVC-U Ø32 x 2.4mm Bình Minh 32 PN 16 16.720
Ống PVC-U Ø34 x 1mm class thoát Bình Minh 34 PN 6 9.020
Ống PVC-U Ø34 x 1.7mm class 1 Bình Minh 34 PN 10 13.200
Ống PVC-U Ø34 x 2mm class 2 Bình Minh 34 PN 12.5 15.730
Ống PVC-U Ø34 x 2.6mm class 3 Bình Minh 34 PN 16 18.480
Ống PVC-U Ø40 x 1.5mm Bình Minh 40 PN 6 11.550
Ống PVC-U Ø40 x 1.6mm Bình Minh 40 PN 8 14.740
Ống PVC-U Ø40 x 1.9mm Bình Minh 40 PN 10 17.160
Ống PVC-U Ø40 x 2.4mm Bình Minh 40 PN 12.5 21.120
Ống PVC-U Ø42 x 1.2mm class thoát Bình Minh 42 PN 5 13.420
Ống PVC-U Ø42 x 1.5mm class 0 Bình Minh 42 PN 6 15.400
Ống PVC-U Ø42 x 1.7mm class 1 Bình Minh 42 PN 8 18.040
Ống PVC-U Ø42 x 2mm class 2 Bình Minh 42 PN 10 20.130
Ống PVC-U Ø42 x 2.5mm class 3 Bình Minh 42 PN 12.5 24.200
Ống PVC-U Ø48 x 1.4mm class thoát Bình Minh 48 PN 5 15.730
Ống PVC-U Ø48 x 1.6mm class 0 Bình Minh 48 PN 6 18.810
Ống PVC-U Ø48 x 1.9mm class 1 Bình Minh 48 PN 8 21.450
Ống uPVC Ø48 x 2.3 class 2 Tiền Phong 48 PN 10 25.600
Ống PVC-U Ø48 x 2.3mm class 2 Bình Minh 48 PN 10 24.310
Ống uPVC Ø48 x 2.9 class 3 Tiền Phong 48 PN 12.5 31.000
Ống PVC-U Ø48 x 2.9mm class 3 Bình Minh 48 PN 12.5 30.030
Ống uPVC Ø48 x 3.6 class 4 Tiền Phong 48 PN 16 38.900
Ống uPVC Ø48 x 5.4 class 5 Tiền Phong 48 PN 25 55.700
Ống PVC-U Ø50 x 1.6mm Bình Minh 50 PN 6 17.490
Ống PVC-U Ø50 x 2mm Bình Minh 50 PN 8 22.550
Ống PVC-U Ø50 x 2.4mm Bình Minh 50 PN 10 26.840
Ống PVC-U Ø50 x 3mm Bình Minh 50 PN 12.5 32.450
Ống PVC-U Ø50 x 3.7mm Bình Minh 50 PN 16 39.490
Ống uPVC Ø60 x 1.4 thoát Tiền Phong 60 Thoát 21.500
Ống uPVC Ø60 x 1.5 class 0 Tiền Phong 60 PN 5 25.800
Ống PVC-U Ø60 x 1.4mm class thoát Bình Minh 60 PN 5 20.460
Ống uPVC Ø60 x 1.8 class 1 Tiền Phong 60 PN 6 31.400
Ống PVC-U Ø60 x 1.9mm class 1 Bình Minh 60 PN 6 30.470
Ống uPVC Ø60 x 2.3 class 2 Tiền Phong 60 PN 8 36.600
Ống PVC-U Ø60 x 2.3mm class 2 Bình Minh 60 PN 8 34.760
Ống uPVC Ø60 x 2.9 class 3 Tiền Phong 60 PN 10 44.200
Ống PVC-U Ø60 x 2.9mm class 3 Bình Minh 60 PN 10 42.900
Ống uPVC Ø60 x 3.6 class 4 Tiền Phong 60 PN 12.5 55.500
Ống uPVC Ø60 x 4.5 class 5 Tiền Phong 60 PN 16 66.700
Ống uPVC Ø60 x 6.7 class 6 Tiền Phong 60 PN 25 98.000
Ống PVC-U Ø63 x 1.3mm Bình Minh 63 PN 4 19.800
Ống uPVC Ø63 x 1.6 Tiền Phong 63 PN 5 25.400
Ống PVC-U Ø63 x 1.6mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 63 PN 5 23.540
Ống uPVC Ø63 x 1.9 Tiền Phong 63 PN 6 29.900
Ống PVC-U Ø63 x 2mm Bình Minh 63 PN 6 27.280
Ống PVC-U Ø63 x 1.9mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 63 PN 6 27.280
Ống uPVC Ø63 x 2.5 Tiền Phong 63 PN 8 37.300
Ống PVC-U Ø63 x 2.5mm Bình Minh 63 PN 8 35.310
Ống uPVC Ø63 x 3 Tiền Phong 63 PN 10 46.700
Ống PVC-U Ø63 x 3mm Bình Minh 63 PN 10 41.580
Ống PVC-U Ø63 x 3mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 63 PN 10 41.580
Ống uPVC Ø63 x 3.8 Tiền Phong 63 PN 12.5 57.900
Ống PVC-U Ø63 x 3.8mm Bình Minh 63 PN 12.5 52.140
Ống uPVC Ø63 x 4.7 Tiền Phong 63 PN 16 70.700
Ống PVC-U Ø63 x 4.7mm Bình Minh 63 PN 16 63.140
Ống uPVC Ø75 x 1.5 thoát Tiền Phong 75 Thoát 30.200
Ống PVC-U Ø75 x 1.5mm Bình Minh 75 PN 4 26.620
Ống PVC-U Ø75 x 1.5mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 75 PN 4 26.620
Ống uPVC Ø75 x 1.9 class 0 Tiền Phong 75 PN 5 35.300
Ống PVC-U Ø75 x 1.9mm Bình Minh 75 PN 5 32.670
Ống uPVC Ø75 x 2.2 class 1 Tiền Phong 75 PN 6 39.900
Ống PVC-U Ø75 x 2.3mm Bình Minh 75 PN 6 37.950
Ống PVC-U Ø75 x 2.2mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 75 PN 6 37.950
Ống uPVC Ø75 x 2.9 class 2 Tiền Phong 75 PN 8 52.100
Ống PVC-U Ø75 x 2.9mm Bình Minh 75 PN 8 48.730
Ống uPVC Ø75 x 3.6 class 3 Tiền Phong 75 PN 10 64.400
Ống PVC-U Ø75 x 3.6mm Bình Minh 75 PN 10 595.910
Ống PVC-U Ø75 x 3.6mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 75 PN 10 59.510
Ống uPVC Ø75 x 4.5 class 4 Tiền Phong 75 PN 12.5 81.200
Ống PVC-U Ø75 x 4.5mm Bình Minh 75 PN 12.5 72.930
Ống uPVC Ø75 x 5.6 class 5 Tiền Phong 75 PN 16 98.000
Ống uPVC Ø75 x 8.4 class 6 Tiền Phong 75 PN 25 141.500
Ống uPVC Ø90 x 1.5 thoát Tiền Phong 90 Thoát 36.900
Ống PVC-U Ø90 x 1.5mm Bình Minh 90 PN 3 33.671
Ống PVC-U Ø90 x 1.5mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 90 PN 3.2 32.010
Ống uPVC Ø90 x 1.8 class 0 Tiền Phong 90 PN 4 42.200
Ống PVC-U Ø90 x 1.8mm Bình Minh 90 PN 4 37.840
Ống uPVC Ø90 x 2.2 class 1 Tiền Phong 90 PN 5 49.300
Ống PVC-U Ø90 x 2.2mm Bình Minh 90 PN 5 46.310
Ống uPVC Ø90 x 2.7 class 2 Tiền Phong 90 PN 6 57.100
Ống PVC-U Ø90 x 2.8mm Bình Minh 90 PN 6 55.220
Ống PVC-U Ø90 x 2.7mm (giá cho miền Nam) Bình Minh 90 PN 6 55.220
Ống uPVC Ø90 x 3.5 class 3 Tiền Phong 90 PN 8 74.900

PVC là loại ống nhựa được sử dụng phổ biến hơn nhờ các đặc tính nổi trội của nó, nhờ tính linh hoạt cao ống nhựa đã dần dần thay thế các loại vật liệu truyền thống như sắt tráng kẽm, gang, bê tông cốt thép... Ống PVC có trọng lượng nhẹ, có thể chịu áp lực, dễ lắp đặt, tổn thất thủy lực do ma sát thấp, chi phí bảo dưỡng không đáng kể.

Thong ke