• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |

Ống nhựa PP-R Bình Minh

Thương hiệu: Bình Minh
Ống nhựa PP-R Bình Minh được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyprorylene Random Copolymer, PP-R80 được sử dụng phổ biến trong trong các hệ thống gas công nghiệp, nông nghiệp...

Lọc sản phẩm

tên sản phẩm Hãng sản xuất Kích thước Áp suất Giá
VNĐ/
Số lượng Mua So sánh
Ống nhựa PP-R Ø20 PN10 Bình Minh 20 PN10 19.910
Ống nhựa PP-R Ø20 PN20 Bình Minh 20 PN20 29.370
Ống nhựa PP-R Ø25 PN10 Bình Minh 25 PN10 30.250
Ống nhựa PP-R Ø25 PN20 Bình Minh 25 PN20 52.030
Ống nhựa PP-R Ø32 PN10 Bình Minh 32 PN10 55.110
Ống nhựa PP-R Ø32 PN20 Bình Minh 32 PN20 76.010
Ống nhựa PP-R Ø40 PN10 Bình Minh 40 PN10 73.920
Ống nhựa PP-R Ø40 PN20 Bình Minh 40 PN20 117.810
Ống nhựa PP-R Ø50 PN10 Bình Minh 50 PN10 108.350
Ống nhựa PP-R Ø50 PN20 Bình Minh 50 PN20 183.150
Ống nhựa PP-R Ø63 PN10 Bình Minh 63 PN10 172.810
Ống nhựa PP-R Ø63 PN20 Bình Minh 63 PN20 289.080
Ống nhựa PP-R Ø75 PN10 Bình Minh 75 PN10 241.340
Ống nhựa PP-R Ø75 PN20 Bình Minh 75 PN20 409.970
Ống nhựa PP-R Ø90 PN10 Bình Minh 90 PN10 350.240
Ống nhựa PP-R Ø90 PN20 Bình Minh 90 PN20 597.410
Ống nhựa PP-R Ø110 PN10 Bình Minh 110 PN10 560.120
Ống nhựa PP-R Ø110 PN20 Bình Minh 110 PN20 884.620
Ống nhựa PP-R Ø125 PN10 Bình Minh 125 PN10 693.550
Ống nhựa PP-R Ø125 PN20 Bình Minh 125 PN20 1.140.700
Ống nhựa PP-R Ø140 PN10 Bình Minh 140 PN10 856.240
Ống nhựa PP-R Ø140 PN20 Bình Minh 140 PN20 1.438.800
Ống nhựa PP-R Ø160 PN10 Bình Minh 160 PN10 1.163.800
Ống nhựa PP-R Ø160 PN20 Bình Minh 160 PN20 1.910.150
Ống nhựa PP-R Ø200 PN10 Bình Minh 200 PN10 1.761.540

Thong ke