• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |

Ống nhựa Hoa Sen uPVC

Thương hiệu: Hoa Sen
Ống nhựa Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ châu Âu với hệ thống trộn trung tâm cho ra sản phẩm đồng nhất và chất lượng cao.

Lọc sản phẩm

tên sản phẩm Hãng sản xuất Kích thước Áp suất Giá
VNĐ/ met
Số lượng Mua So sánh
Ống uPVC Ø21 x 1 thoát Hoa Sen 21 PN 8 5.090
Ống uPVC Ø21 x 1.2 class 0 Hoa Sen 21 PN 10 6.270
Ống uPVC Ø21x1.5 PN12.5 class 1 Hoa Sen 21 PN 12.5 6.820
Ống uPVC Ø27x1 PN7 thoát Hoa Sen 27 PN 6 6.270
Ống uPVC Ø27x1.3 PN10 class 0 Hoa Sen 27 PN 10 7.910
Ống uPVC Ø27x1.6 PN12 class 1 Hoa Sen 27 PN 12.5 9.450
Ống uPVC Ø34x1 PN6 thoát Hoa Sen 34 PN 6 8.180
Ống uPVC Ø34x1.3 PN8 class 0 Hoa Sen 34 PN 8 9.640
Ống uPVC Ø34x1.7 PN10 class 1 Hoa Sen 34 PN 10 11.910
Ống uPVC Ø42x1.2 PN5 thoát Hoa Sen 42 PN 5 12.180
Ống uPVC Ø42x1.5 PN6 class 0 Hoa Sen 42 PN 6 13.730
Ống uPVC Ø42x1.7 PN8 class 1 Hoa Sen 42 PN 8 16.270
Ống uPVC Ø42x2 PN9 class 2 Hoa Sen 42 PN 8 18.270
Ống uPVC Ø48x1.4 PN5 thoát Hoa Sen 48 PN 5 14.360
Ống uPVC Ø48x1.6 PN6 class 0 Hoa Sen 48 PN 6 16.730
Ống uPVC Ø48x1.9 PN8 class 1 Hoa Sen 48 PN 8 19.270
Ống uPVC Ø48x2.3 PN10 class 2 Hoa Sen 48 PN 10 22.090
Ống uPVC Ø60x1.4 PN4 thoát Hoa Sen 60 PN 4 18.550
Ống uPVC Ø60x1.5 PN5 class 0 Hoa Sen 60 PN 5 22.270
Ống uPVC Ø63x1.6 PN5 thoát Hoa Sen 63 PN 5 21.910
Ống uPVC Ø75x1.5 PN4 thoát Hoa Sen 75 PN 4 26.090
Ống uPVC Ø75x1.9 PN5 class 0 Hoa Sen 75 PN 5 30.450
Ống uPVC Ø90x1.5 PN3 thoát Hoa Sen 90 PN 3 31.000
Ống uPVC Ø90x1.8 PN4 class 0 Hoa Sen 90 PN 4 36.450
Ống uPVC Ø90x2.2 PN5 class 1 Hoa Sen 90 PN 5 43.000
Ống uPVC Ø110x1.9 PN3 thoát Hoa Sen 110 PN 3 48.090
Ống uPVC Ø110x2.2 PN4 class 0 Hoa Sen 110 PN 4 54.450
Ống uPVC Ø110x2.7 PN5 class 1 Hoa Sen 110 PN 5 64.090
Ống uPVC Ø125x2 PN3 thoát Hoa Sen 125 PN 3 53.090
Ống uPVC Ø125x2.5 PN4 class 0 Hoa Sen 125 PN 4 66.910
Ống uPVC Ø125x3.1 PN5 class 1 Hoa Sen 125 PN 5 79.270
Ống uPVC Ø125x3.7 PN6 class 2 Hoa Sen 125 PN 6 92.910
Ống uPVC Ø140x2.2 PN3 thoát Hoa Sen 140 PN 3 65.450
Ống uPVC Ø140x2.8 PN4 class 0 Hoa Sen 140 PN 4 83.360
Ống uPVC Ø140x3.5 PN5 class 1 Hoa Sen 140 PN 5 99.090
Ống uPVC Ø160x2.5 PN3 thoát Hoa Sen 160 PN 3 85.000
Ống uPVC Ø160x3.2 PN4 class 0 Hoa Sen 160 PN 4 111.270
Ống uPVC Ø160x4 PN5 class 1 Hoa Sen 160 PN 5 131.000
Ống uPVC Ø200x3.2 PN3 thoát Hoa Sen 200 PN 3 159.360
Ống uPVC Ø200x3.9 PN4 class 0 Hoa Sen 200 PN 4 167.090
Ống uPVC Ø200x4.9 PN5 class 1 Hoa Sen 200 PN 5 204.000
Ống uPVC Ø225x3.5 PN3 thoát Hoa Sen 225 PN 3 165.360
Ống uPVC Ø225x4.4 PN4 class 0 Hoa Sen 225 PN 4 204.820
Ống uPVC Ø225x5.5 PN5 class 1 Hoa Sen 225 PN 5 248.730
Ống uPVC Ø250x3.9 PN3 thoát Hoa Sen 250 PN 3 215.360
Ống uPVC Ø250x4.9 PN4 class 0 Hoa Sen 250 PN 4 268.550
Ống uPVC Ø250x6.2 PN5 class 1 Hoa Sen 250 PN 5 327.180
Ống uPVC Ø280x5.5 PN4 class 0 Hoa Sen 280 PN 4 322.000
Ống uPVC Ø280x6.9 PN5 class 1 Hoa Sen 280 PN 5 389.090
Ống uPVC Ø315x6.2 PN4 class 0 Hoa Sen 315 PN 4 407.000
Ống uPVC Ø315x7.7 PN5 class 1 Hoa Sen 315 PN 5 488.270
Thong ke