• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |

Nối trơn hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Lọc sản phẩm

tên sản phẩm Hãng sản xuất Kich thuoc Giá
VNĐ/
Số lượng Mua So sánh
Nối trơn Ø21 D Bình Minh 21 1.760
Nối trơn Ø27 D Bình Minh 27 2.420
Nối trơn Ø34 D Bình Minh 34 4.070
Nối trơn Ø42 D Bình Minh 42 5.610
Nối trơn Ø49 D Bình Minh 49 8.690
Nối trơn Ø60 M Bình Minh 60 5.280
Nối trơn Ø60 D Bình Minh 60 13.420
Nối trơn Ø90 M Bình Minh 90 12.430
Nối trơn Ø90 D Bình Minh 90 29.260
Nối trơn Ø114 M Bình Minh 114 18.040
Nối trơn Ø114 D Bình Minh 114 58.080
Nối trơn Ø168 M Bình Minh 168 70.070
Nối trơn Ø200 M Bình Minh 200 187.000

Thong ke