• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |

Nối thẳng ren trong hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

Lọc sản phẩm

tên sản phẩm Hãng sản xuất Kích thước Giá
VNĐ/
Số lượng Mua So sánh
Nối thẳng ren trong Ø21x1/2 Tiền Phong 21x1/2 0
Nối thẳng ren trong Ø21x3/4 Tiền Phong 21x3/4 0
Nối thẳng ren trong Ø27x1/2 Tiền Phong 27x1/2 0
Nối thẳng ren trong Ø27x3/4 Tiền Phong 27x3/4 0
Nối thẳng ren trong Ø34x1 Tiền Phong 34x1 0
Nối thẳng ren trong Ø42x1 1/4 Tiền Phong 42x1 1/4 0
Nối thẳng ren trong Ø49x1 1/2 Tiền Phong 49x1 1/2 0
Nối thẳng ren trong Ø60x2 Tiền Phong 60x2 0

Thong ke