• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |

Nối ren ngoài nhựa hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Lọc sản phẩm

tên sản phẩm Hãng sản xuất Kich thuoc Giá
VNĐ/
Số lượng Mua So sánh
Nối ren ngoài Ø21 D Bình Minh 21 1.540
Nối ren ngoài Ø27 D Bình Minh 27 2.310
Nối ren ngoài Ø34 D Bình Minh 34 3.960
Nối ren ngoài Ø42 D Bình Minh 42 5.720
Nối ren ngoài Ø49 D Bình Minh 49 7.040
Nối ren ngoài Ø60 D Bình Minh 60 10.340
Nối ren ngoài Ø90 D Bình Minh 90 23.650
Nối ren ngoài Ø114 D Bình Minh 114 46.090

Thong ke