• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |
Nối góc 45 độ hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 90 độ hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

CO 45 độ hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ âm dương hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ ba nhánh hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Nối góc 90 độ ren ngoài hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 90 độ ren trong hệ inch

Thương hiệu: Tiền Phong

Co ren trong thau hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Co ren ngoài thau hệ inch

Thương hiệu: Bình Minh

Thong ke