• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline:
  • |
Lơi

Thương hiệu: Hoa Sen

Nối góc 45 độ

Thương hiệu: Tiền Phong

Co 90 độ

Thương hiệu: Hoa Sen

Nối góc 90 độ

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 45 độ nong hàn

Thương hiệu: Tiền Phong

Nối góc 90 độ nong hàn

Thương hiệu: Tiền Phong

CO 45 độ

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ rút

Thương hiệu: Bình Minh

Thong ke