• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline: 0901 691 588
  • |
Nối thẳng ren ngoài

Thương hiệu: Bình Minh

Nối ren trong thau

Thương hiệu: Bình Minh

Nối rút

Thương hiệu: Bình Minh

Bạc chuyển bậc

Thương hiệu: Bình Minh

Co 45 độ

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ rút

Thương hiệu: Bình Minh

Co 90 độ ren trong thau

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ ren trong

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ ba nhánh

Thương hiệu: Bình Minh

Chữ T

Thương hiệu: Bình Minh

Chữ Y 45 độ

Thương hiệu: Bình Minh

Thong ke