• Tầng 16 tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
  • |
  • Hotline: 0901 691 588
  • |
Nối trơn

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ

Thương hiệu: Bình Minh

Chữ T

Thương hiệu: Bình Minh

Chữ T ren trong

Thương hiệu: Bình Minh

Chữ T ren ngoài

Thương hiệu: Bình Minh

Nắp khóa ren ngoài

Thương hiệu: Bình Minh

Nối ren trong

Thương hiệu: Bình Minh

Nối ren ngoài

Thương hiệu: Bình Minh

CO 90 độ ren ngoài

Thương hiệu: Bình Minh

Chữ T rút

Thương hiệu: Bình Minh

Nối rút

Thương hiệu: Bình Minh

Ống tránh

Thương hiệu: Bình Minh

Thong ke